Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Последняя версия Следующая версия справа и слева
develop:java-script:vuejs [2021/05/05 22:56]
mirocow [RU]
develop:java-script:vuejs [2021/05/05 22:57]
mirocow [RU]
Строка 87: Строка 87:
 ==== RU ==== ==== RU ====
  
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=NQ2i5cZ87ug&list=PLqKQF2ojwm3njNpksFCi8o-_c-9Vva_W0|Практика Vue JS - создание CRM системы]]+  * [[https://www.youtube.com/watch?v=NQ2i5cZ87ug&list=PLqKQF2ojwm3njNpksFCi8o-_c-9Vva_W0|Практика Vue JS - создание CRM системы]] (Владилен Минин 
 +)
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=xodyM-xXrl4&list=PLu_62Q68DvTqmSjoY-3uPtJAXmT5WWMy1|Vue.js+Vuetify+Firebase (RU)]] :!:   * [[https://www.youtube.com/watch?v=xodyM-xXrl4&list=PLu_62Q68DvTqmSjoY-3uPtJAXmT5WWMy1|Vue.js+Vuetify+Firebase (RU)]] :!:
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=k3yRfEw1pYk&list=PL5r0NkdgM0UOxb4Hl81FV5UIgexwTf8h7|Vue.js с нуля]] (Точка.dev)   * [[https://www.youtube.com/watch?v=k3yRfEw1pYk&list=PL5r0NkdgM0UOxb4Hl81FV5UIgexwTf8h7|Vue.js с нуля]] (Точка.dev)
  • develop/java-script/vuejs.txt
  • Последнее изменение: 2021/05/05 22:57
  • mirocow